WalidNabhan

1.

Bijografija

Walid Nabhan twieled Amman f’familja ta’ refuġjati minn raħal żgħir fil-limiti ta’ Ħebron fil-Palestina. Fl-1990, Nabhan wasal Malta biex jistudja x-xjenza u minn dakinhar ’l hawn, il-gżira ċkejkna Mediterranja saret daru. Madankollu, għal Nabhan, il-kunċett ta’ dar, u b’hekk, tal-pajjiż tan-nisel, huwa kumpless ħafna, u wieħed li jokkorri f’ħafna mill-kitbiet tiegħu.

Mur fil-biblijografija

Fl-2017 huwa rebaħ il-Premju Ewropew għal-Letteratura bir-rumanz L-Eżodu taċ-Ċikonji (Klabb Kotba Maltin, 2013), rumanz li kien diġà rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2014. F’dan ir-rumanz Nabhan jesplora l-kwistjonijiet ta’ identità, eżilju u spustament li jitnisslu mill-eżistenzjaliżmu msawwar fit-taqlib reliġjuż u politiku f’art twelidu. Is-sitwazzjoni ta’ Nabil, il-karattru ewlieni, tidwi s-sitwazzjoni ta’ Nabhan innifsu billi twieled il-Ġordan imma eventwalment spiċċa Malta. Madankollu, minkejja d-distanza ġeografika, Nabil huwa marbut ħafna mal-ħajja preċedenti tiegħu fl-ispirtu – fil-fatt, il-maġġor parti tar-rumanz hija bbażata fil-Ġordan, fejn toqgħod il-familja ta’ Nabil.

Il-kunflitt reliġjopolitiku bejn (u anke fi ħdan) kulturi differenti huwa internalizzat mill-karattri ta’ Nabhan u espress bħala imblokk eżistenzjali li jħallihom f’salib it-toroq. Huma ripetutament jinsabu fi stat diżorjentat u ta’ tħassib, maqsumin bejn iż-żewġ stili ta’ ħajja opposti li jżommuhom milli jkollhom sens sigur tagħhom infushom. In-narratur fin-novella li ġġib isem il-ġabra ta’ novelli Bejn Bejnejn (Klabb Kotba Maltin, 2019) ukoll huwa mikdud b’din is-sitwazzjoni. Iċ-ċaħda kostanti tiegħu ta’ kollox u kulħadd toħloq vortiċi ta’ negattività li taqilgħu minn postu u tibilgħu.

Jekk hu jimponix din in-negattività fuqu nnifsu jew le huwa motiv ieħor għal qalb Nabhan. Hija diffikultà li ma jistax jaħrab minnha, billi l-ġlieda personali tiegħu hija marbuta mat-taqlib reliġjuż u politiku, ħaġa tagħlef lill-oħra. Il-karattri ta’ Nabhan huma aljeni kemm għal art twelidhom, kif ukoll għall-art addottiva tagħhom; huma rwieħ li m’għandhomx kwiet, maqbudin f’eżistenza diffiċli u statika. L-azzjonijiet tagħhom huma ristretti għax biex ikunu liberi fl-għażla tagħhom li jmorru joqogħdu band’oħra, huma jitilfu s-sens ta’ identità tagħhom, u jispiċċaw esposti għal forzi esterni li l-ħin kollu jheddu li jeliminawhom; jekk mhux fiżikament, spiritwalment jew psikoloġikament.

Hemm immaġni li tispikka f'L-Eżodu taċ-Ċikonji li turi proprju dan. Omm Nabil tieqaf titkellem meta hu u oħtu t-tewmija Naseh jagħlqu sena. Mid-dehra hija tkun tilfet il-ħajra li tgħix. Il-kundizzjoni tagħha hija b’xi mod marbuta mat-taqlib politiku ta’ dak iż-żmien. Sena wara, l-omm tmut. Sa dak iż-żmien, Nabil kien qed jerda’ sider niexef, filwaqt li għandna għal xiex naħsbu li oħtu kienet qed tisqi l-velenu lil ommu ftit ftit. Nabhan jimplika li l-imħabba, anke fl-iżjed forma pura tagħha, tista’ ssir korrotta u tossika. L-istess jiġrilha l-imħabba għall-għeruq u għall-art tal-oriġini: bħal xejn tissawwar f’katina li xxekkel lill-bniedem mill-iżvilupp u mill-benessri tiegħu.

Dan l-istat ta’ purgatorju huwa motiv importanti ħafna fil-kitbiet ta’ Nabhan, speċjalment b’rabta mal-post minn fejn ikun ġej dak li jkun. Hija relazzjoni ta’ mħabba u mibegħda fl-istess ħin li l-ħin kollu trid tiġi nnegozjata. Wieħed iħossu li qiegħed f’postu u fl-istess ħin mhux.

Bijografija miktuba minn Noel Tanti u maqluba għall-Malti minn Sephora Francalanza

2.

Biblijografija

المنزل رقم 36

Dar Nru 36
Proża
Għarbi
Kitba
Traduzzjoni
Walid Nabhan
Pubblikazzjoni
Dar Noon, l-Eġittu

درت حول الأرض

Jien dort id-dinja
Proża
Għarbi
Kitba
Traduzzjoni
Walid Nabhan
Pubblikazzjoni
Masr El Arabia, l-Eġittu

الثعابين مازالت سامة

Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi
Proża
Għarbi
Kitba
Traduzzjoni
Walid Nabhan
Pubblikazzjoni
Dar Mahrousa, l-Eġittu

Bejn Bejnejn

Proża
Malti
Kitba
Pubblikazzjoni
Klabb Kotba Maltin, Malta

Of Flesh and Blood: The Figurative Art of Raymond Agius, the Poetry of Walid Nabhan

Poeżija
Ingliż
Kitba
Arti
Raymond Agius
Pubblikazzjoni
Kite, Malta

L-Iżvijati

Proża
Malti
Kitba
Pubblikazzjoni
Klabb Kotba Maltin, Malta

مسافات

Distanzi
Poeżija
Għarbi
Kitba
Traduzzjoni
Walid Nabhan
Pubblikazzjoni
Sefsafa Publishing, l-Eġittu

Fi Triqti Lejha

Poeżija
Malti
Kitba
Pubblikazzjoni
Klabb Kotba Maltin, Malta

L-Eżodu taċ-Ċikonji

Proża
Malti
Kitba
Premjijiet
Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb u tal-Premju Letterarju Ewropew
Pubblikazzjoni
Klabb Kotba Maltin, Malta
Xogħlijiet marbuta

Exodus of the Storks

Proża
Ingliż
Kitba
Traduzzjoni
Albert Gatt
Pubblikazzjoni
Peter Owen Publishers, ir-Renju Unit

Изселване на щъркели

Proża
Bulgaru
Kitba
Traduzzjoni
Mikhail Vapirev
Pubblikazzjoni
Paradox, il-Bulgarija

Egzodus roda

Proża
Kroat
Kitba
Traduzzjoni
Slobodanka Glišić
Pubblikazzjoni
Odiseja, il-Kroazja

هجرة اللقالق

Proża
Għarbi
Kitba
Pubblikazzjoni
Arab Scientific Publishers, il-Libanu

Silta / Excerpt

f'"Wara Settembru"
Proża
Sloven
Kitba
Traduzzjoni
Breda BiščakAlbert Gatt
Editjar
Immanuel MifsudPeter Semolič
Pubblikazzjoni
Antologie Vilenice, is-Slovenja

Leħen tal-Fuħħar u Stejjer Oħra

Proża
Malti
Kitba
Pubblikazzjoni
Klabb Kotba Maltin, Malta

Everything is not

fi Transcript 38
Proża
Ingliż
Kitba
Traduzzjoni
Albert Gatt
Pubblikazzjoni
Transcript, Wales

Lura d-Dar u Ġrajjiet Oħra li ma Ġrawx

Proża
Malti
Kitba
Pubblikazzjoni
Klabb Kotba Maltin, Malta

Tibża' xejn jekk tibda x-xita

Poeżija
Malti
Kitba
Pubblikazzjoni
Edizzjoni Skarta, Malta
Bl-appoġġ ta'

Il-Kunsill Malti għall-Arti

Il-Pjattaforma għall-Industriji Kreattivi

Kordinatriċi tal-proġett: Clare Azzopardi

Bl-għajnuna ta': Kirsty Azzopardi, Leanne Ellul u Albert Gatt

Qarrej tal-provi: Dwayne Ellul

Immaniġġja l-preferenza tal-cookies