LillianSciberras

1.

Bijografija

Imwielda San Ġiljan fl-1946, il-poeta, rumanziera u librara Lillian Sciberras tiddeskrivi lilha nfisha bħala persuna li tħobb il-ħarifa li tisma’, attenta, is-skiet u r-rabja tal-baħar. Il-professjoni tagħha hija ta’ librara u llum hija rtirata mill-karriera tagħha bħala lettriċi fl-Università ta’ Malta. L-isforzi biblijografiċi ta’ Sciberras wassluha biex tiġi ppremjata bl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fl-2014, kif ukoll bil-Premju għall-Kontribut Siewi fil-Letteratura mogħti mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fl-2018 għall-kontribuzzjonijiet tagħha lil-letteratura u lill-ktieb.

Mur fil-biblijografija

Sciberras kienet id-Deputat Librara fl-Università ta’ Malta mill-1984 sal-1992, u mbagħad poġġiet fuq diversi kumitati u bordijiet relatati. Fl-2001 hija kisbet Dottorat mill-Kulleġġ ta’ Ealing f’Londra, b’teżi bl-isem Melitensia: Information Resource and National Memory. L-imħabba ta’ Sciberras għall-kitba ssenslet fil-kuxjenza tagħha minn kmieni, peress li t-talent prekoċi għall-komponimenti tal-iskola wassal għall-passjoni tagħha għall-poeżija. Sciberras tgħid li hi ma qabditx it-triq tal-letteratura b’mod konxju, u tinsisti li mhijiex kittieba letterarja “prolifika”, imma l-isforzi poetiċi bikrin tagħha għandhom importanza politika u storika sinifikanti. Hija l-unika poeta mara li xogħolha deher fl-antoloġija importanti Malta: The New Poetry: An Anthology of Modern Maltese Verse (Klabb Kotba Maltin, 1971), u l-involviment tagħha fil-movimenti femministi bikrin f’Malta wassal biex issemma’ leħinha u dan imbagħad wassal għal bidliet soċjali sinifikanti. Wara li qrat il-poeżiji tagħha f’Belgrad, f’Berlin u f’Lodève (fi Franza), Sciberras saret konxja tal-mużikalità sabiħa ta’ lsien art twelidha.

Iżda l-immersjoni regolari tagħha f’għażla wiesgħa ta’ kotba żgur ikkontribwiet għall-mewġa intertestwali – u bilingwi – rikka li tikkaratterizza l-maġġor parti ta’ xogħlijietha. Bħala librara, il-familjarità tagħha mal-firxa wiesa’ tal-idjoma letterarja hija ovvja, u l-influwenzi tagħha jvarjaw minn kittieba lokali kbar bħal Oliver Friggieri, Mario Azzopardi, Maria Grech Ganado u ħafna oħrajn, għal kittieba kbar tal-fantasija li jiktbu bl-Ingliż bħal Haruki Murakami, Neil Gaiman u David Mitchell.

Bħal ħafna kittieba f’Malta, Sciberras hija wkoll konxja li teżisti bejn żewġ lingwi simultanjament. Għal Sciberras, din id-diviżjoni timmanifesta ruħha b’mod pjuttost ċar: hi tikteb il-poeżija bil-Malti u l-proża bl-Ingliż. Sciberras ħarġet l-ewwel rumanz tagħha Shadows in Penumbra (Horizons) fl-2016. In-natura ta’ mbuttatura fil-kitba tal-proża narrattiva – il-bżonn li ssir taf, li taħmi ‘x’se jiġri wara’ – wassal lil Sciberras biex tiddevja mill-mudelli ta’ kitba li hi aktar imdorrija tuża fil-poeżija. Fil-każ tal-proża, Sciberras aktar tfittex li tistabbilixxi rutina, li tirritorna għall-kitba wara intervalli regolari.

Miktuba minn Teodor Reljić u maqluba għall-Malti minn Sephora Francalanza

2.

Biblijografija

Shadows in Penumbra

Proża
Ingliż
Kitba
Pubblikazzjoni
Horizons, Malta

Gerald

Proża
Ingliż
Kitba
Illustrazzjoni
Aurélie Garnier
Pubblikazzjoni
Popshot Quarterly, ir-Renju Unit

Klessidra: Versi taż-Żmien Maħrub

Poeżija
Malti
Kitba
Pubblikazzjoni
Horizons, Malta

Sitt Poeżiji / Six Poems

Poeżija
Spanjol
Kitba
Pubblikazzjoni
Raudem – Revista de Estudios de las Mujeres, Spanja

Happenstance: Tales of Circumstance

Proża
Ingliż
Kitba
Pubblikazzjoni
Horizons, Malta

Crosswinds: an anthology of post-war Maltese poetry

Poeżija
Ingliż
Kitba
Editjar
Oliver Friggieri
Pubblikazzjoni
Wilfion Books, ir-Renju Unit

Wara r-Repubblika: Versi

Poeżija
Malti
Kitba
Pubblikazzjoni
K3, Malta

The Maltese Woman: A bibliography of Recent Literature

Proża
Ingliż
Kitba
Pubblikazzjoni
Malta University Press, Malta

Women and Maltese politics

Proża
Ingliż
Kitba
Editjar
B. Hilary
Pubblikazzjoni
De La Salle Brothers Publications, Malta

Għażla ta' poeżiji / Selection of poems

f'“Malta: The New Poetry - An Anthology of Modern Maltese Verse”
Poeżija
Malti
Kitba
Editjar
Mario Azzopardi
Pubblikazzjoni
Klabb Kotba Maltin, Malta
Bl-appoġġ ta'

Il-Kunsill Malti għall-Arti

Il-Pjattaforma għall-Industriji Kreattivi

Kordinatriċi tal-proġett: Clare Azzopardi

Bl-għajnuna ta': Kirsty Azzopardi, Leanne Ellul u Albert Gatt

Qarrej tal-provi: Dwayne Ellul

Immaniġġja l-preferenza tal-cookies