Raħal il-Letteratura

1.

Dwar

Raħal il-Letteratura huwa proġett pilota mtella' minn Fonazzjoni HELA (Hub for Excellence in the Literary Arts), li jimmira biex jiċċelebra l-letteratura u jippromoviha b'diversi modi fir-Rabat, Malta. Din l-inizjattiva mifruxa fuq tliet snin u ngħatat il-fondi tal-Premju tal-President għall-Kreattività u l-Kunsill Malti għall-Arti.

Raħal il-Letteratura hija inizjattiva pilota tal-Fondazzjoni HELA (Hub for Excellence in the Literary Arts), li se tiċċelebra l-letteratura u tippromwoviha b’diversi modi fir-Rabat. Din l-inizjattiva hija mqassma fuq tliet snin, u għadha kemm ingħatat il-Premju tal-President għall-Kreattività mill-Uffiċċju tal-President u l-Kunsill Malti għall-Arti.

Permezz ta’ din l-inizjattiva, il-proġett jimmira li jiġbor u jaqsam l-istejjer u l-esperjenzi tar-Rabtin, filwaqt li titqajjem kuxjenza u għarfien dwar il-kotba bħala oġġett fiżiku kif ukoll bħala esperjenza. Fl-istess waqt, tkun qiegħda tingħata importanza speċjali lill-wirt letterarju.

Ingħażel ir-Rabat għax huwa d-dar ta' HELA, imma wkoll raħal dinamiku li jgħaqqad flimkien ir-rurali u l-istoriku, it-tradizzjonali u l-modern. B’hekk jinħoloq ċentru ieħor li jitbiegħed mill-imkejjen li ta’ spiss isiru attivitajiet fihom u b’dal-mod, anke n-negozji Rabtin jieħdu imbuttatura. L-attivitajiet huma mmirati għal etajiet differenti, minn tfal sa kbar sa anzjani. B’hekk igawdu minn din l-inizjattiva faxex differenti fis-soċjetà. Il-ħsieb hu li ninvolvu lir-Rabtin kemm jista’ jkun u saħansitra nidħlu fid-djar tagħhom sabiex tinħoloq kollaborazzjoni ħajja.

Din l-inizjattiva hija att kreattiv u kulturali iżda tmiss ukoll mal-lat ekonomiku. Raħal il-Letteratura se jkun possibbli bis-saħħa ta’ Studio Solipsis, Inizjamed, Malta Libraries, Merlin Publishers, L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, Heritage Malta, L-Arkivji Nazzjonali ta' Malta u l-Kunsill Lokali tar-Rabat.

2.

Inizjattivi

Il-Gazzetta Letterarja no.1

Il-Gazzetta Letterarja no.2

Il-Gazzetta Letterarja no.3

Qari fl-iskejjel Rabtin

Niċċelebraw Jum il-Ktieb 2021

Mixja Letterarja

Bl-appoġġ ta'

Il-Kunsill Malti għall-Arti

Il-Pjattaforma għall-Industriji Kreattivi

Kordinatriċi tal-proġett: Clare Azzopardi

Bl-għajnuna ta': Kirsty Azzopardi, Leanne Ellul u Albert Gatt

Qarrej tal-provi: Dwayne Ellul

Immaniġġja l-preferenza tal-cookies